PIERWSI W DZIEJACH

Futuryści byli pierwszymi w dziejach sztuki twórcami świadomymi możliwości przeobraże­nia ludzkiej mentalności, zwalczenia stereoty­powych modeli myślenia, postępowania i kry­teriów ocen. Byli też pierwszymi artystami, którzy — do pewnego stopnia przynajmniej — zdawali sobie sprawę z tego, że w sztuce kwe­stię najważniejszą stanowi przesłanie i że me­dium musi być wobec niego adekwatne, aby móc je zawrzeć i w pełni wyrazić. Dlatego media powołane do życia przez futuryzm by­ły tak bardzo nasycone duchem swojego cza­su, tak odkrywcze, tak nowatorskie, że potra­fiły zapłodnić wyobraźnię następnych twór­ców jeszcze w ciągu lat pięćdziesięciu.Malarstwo, jako jeden z elementów programu futurystycznej przebudowy świata, odkryw­czością swoją nie przewyższało innych obsza­rów wypowiedzi tego ruchu, a może nawet nie dorównywało im.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)