PEŁNE UZASADNIENIE

Reasumując: to co zostało tu powiedziane, dowodzi, że pojęcie realizmu może być z peł­nym uzasadnieniem stosowane jedynie dla ozna­czenia określonego kierunku w sztuce drugiej połowy XIX wieku. Może też być używane — choć nie bez zastrzeżeń — w bardzo szerokim rozumieniu, jako kategoria sztuki polegająca na jej pełnym uwarunkowaniu przez historyczną rzeczywistość. Do czego jednak przede wszyst­kim ten wywód zmierzał — to do udowodnie­nia, że w żadnym sensie termin ten nie powi­nien być stosowany, co zresztą dzieje się na­gminnie, dla oznaczenia określonego rodzaju formy wypowiedzi plastycznej.

 

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)