This is default featured slide 1 title

Ogłoszono wyrok w sprawie odpowiedzialności za wprowadzenie stanu wojennego w Polsce

Przed kilkoma dniami w Sądzie Okręgowym w Warszawie został ogłoszony wyrok w sprawie osób, które wprowadziły stan wojenny w Polsce

Kolejki chętnych do pracy przed komisariatami

Zauważamy coraz większe zainteresowanie pracą w policji, szturm na komisariaty kandydatów i kandydatki, jaki ostatnio odnotowano nie powinien dziwić. Wiadomo,

Globalizacja na świecie

Jednym z najczęściej używanych dziś pojęć, jest globalizacja. Pojęcie to ma wiele zasadniczych cech, jednakże najczęściej używa się go do

Społeczeństwo

Jednym z najczęściej używanych pojęć w socjologii jest społeczeństwo, które to w zależności od literatury jest różnorako rozumiane oraz tłumaczone.

Urbanistyka a ochrona zabytków przyrody

Na terenie naszego kraju występuje bardzo wiele zabytków przyrody. Istotne jest to co dzieje się z nimi w czasach, kiedy

Urbanistyka a komfort podróżujących

Coraz więcej dużych miast stawia na turystykę i właśnie z niej się utrzymuje. Dobra budowa miasta jest podstawą przyciągnięcia wielu

Urbanistyka na terenach rekreacyjnych

Coraz więcej mieszkańców Polski poszukuje obszarów, gdzie mogą spędzić dzień pełen rekreacji. Nie chodzi tu o popularne galerie handlowe, ale

Społeczeństwo młodzieżowe a możliwości rozwoju

Coraz więcej młodych ludzi decyduje się na wyjazd ze swojego miejsca zamieszkania. Często wybierają takie miasta, które cieszą się renomą

Kultura a polityka państwowa

Większość polskiego społeczeństwa ma coraz mniej wspólnego z kulturą w znaczeniu stricte artystycznym. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka. Przede

Rozwój polityki Polski po 1989 roku

Załamanie gospodarcze wschodniego bloku Europy nastąpiło w 1989 roku. Kryzys dotknął także nasze społeczeństwo, nastąpił gwałtowny spadek dochodów ludności spowodowany

Jak architektura nowoczesnych osiedli wpływa na więzi społeczne

Nie trzeba być uczonym socjologiem aby stwierdzić, że sąsiedzkie więzi społeczne są w znacznie większym stopniu rozbudowane wśród mieszkańców małych

Jeszcze nigdy nie było tak dobrze

Obecne społeczeństwo ma to szczęście, że żyję w bardzo rozwiniętych czasach. Wystarczy spojrzeć na teraźniejsze miasto, jest tyle możliwości, zarówno

Warto docenić to co się osiągnęło

Ostatnimi czasy społeczeństwo bardzo narzeka na politykę. Wręcz robi się z tego rodzaju grup żarty, nawet jest tematem kabaretów. Jednak

To człowiek wybiera politykę państwową

Aktualne społeczeństwo bardzo lubi oceniać, oczywiście najczęściej dotyczy to świata politycznego. Warto jednak spojrzeć na to obiektywnie, czyli to, kto