ODKRYCIA FUTURYZMU

Od­krycia futuryzmu były odkryciami globalnymi, co stanowiło logiczną konsekwencję założeń ruchu. Przeobrażenie człowieka, które było na­czelnym jego celem, mogło się wszak dokonać tylko przez spotęgowane oddziaływanie na lu­dzi, a zatem za pomocą środków nie tylko szokujących i sugestywnych, ale też różnych i zespolonych. Toteż futuryści szukali stoso­wnych mediów i odnajdywali je, świadomi, że znaleźć je mogą tylko wtedy, gdy odrzucą to wszystko, co było już przed nimi. Rozsadza­jąc więc wszystkie dotychczas obowiązujące normy — gorączkowo, z niecierpliwością rebe­liantów sięgali po to, co zdawało się nieosią­galne, jak przestrzeń wymiarowa, ruch za­klęty na płaszczyźnie, przenikalna materia czy malarstwo tego, co niewidzialne, teatr bez po­działu na scenę i widownię i bez partytury dramatu, muzyka bez muzyki albo poezja wy­zbyta cech literatury… Nie była to zabawa w poszukiwanie efektów, szukanie nowych środ­ków dla samej ich tylko nowości.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)