OBROTOWY PUNKT

A jest to, pomimo obro­towego punktu obserwacji, ujęcie na wskroś konwencjonalne”. I jeszcze: „Rozwój myślenia nie pozwala nam już widzieć człowieka lub przedmiotu w oderwaniu od środowiska […] przedmiot może uzewnętrznić swą ukrytą istotę jedynie w postaci syntezy przedmiotu i środowiska”. Przeciwstawiając się tym kubistycznym uchybieniom futuryści twierdzili, że stworzą „syntezę w oparciu o wyniki eksperymentowa­nia z formą i kolorem. Ale i synteza ta nie ograniczy się do obrazów statycznych i usta­wionych obok siebie […] lecz poprowadzi do uchwycenia i oddania esencjonalnych prze­jawów rzeczywistości […] bez amputowania czy izolowania przedmiotu od najistotniejszego dla jego egzystencji elementu: życia, czyli ru­chu […].

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)