NOWY SPOSÓB

Nowy zaś sposób drukowania futurystycznej poezji „parole in liberta” legł u podłoża — konstruktywistom rosyjskim przypisywanej — nowatorskiej typografii.Podobnie do „słów wyzwolonych” propago­wana i realizowana była przez futurystów idea malarstwa analogii, gdzie przedmioty zesta­wiane były także na zasadzie zaskoczeń. Z tego odkrycia pełnymi garściami w malarstwie i asemblages, w poezji i grach pobudzających wyobraźnię czerpał dadaizm, a potem surrea­lizm.Spośród wszystkich odkryć twórczych futu­ryzmu, wniesionych w ogólny dorobek kultury ludzkiej, tylko nowatorskie koncepcje archi­tektoniczne doczekały się, już po drugiej woj­nie światowej, w początkach lat sześćdziesią­tych, wydobycia z zapomnienia.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)