NOWE POJĘCIE PRZEDMIOTU

W rezultacie tworzymy nowe pojęcie przedmiotu: przedmiot-środowisko w sensie niepodzielnej jedności”.I wreszcie najważ­niejsze stwierdzenie: przy odżegnywaniu się od związków z kubistami — powołanie się fu­turystów na impresjonistów jako antenatów: „me jest […] trudno pojąć, że znajdujemy się na antypodach impresjonizmu, chociaż od nie­go właśnie pochodzimy. Chcemy bowiem uogolnić to, co przypadkowe, oraz uczynić zasadą to, czego od pięćdziesięciu lat uczył nas im­presjonistyczny moment.. Dlatego też na miej­sce utrwalonego przypadku dajemy samą przypadkowość”.Bo też istotnie, co wydaje się umykać uwa­gi historyków sztuki, futuryzm można trakto­wać jako bezpośredniego spadkobiercę idei impresjonizmu, i to wcale nie w obszarze barwy i techniki malowania. Monet i jego ko­ledzy podjęli pierwsi jako podstawowy prób- Jem ruchu, związany ściśle z zagadnieniem re- latywności zjawisk.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)