NOWA TYPOLOGIA

Znaczy natomiast, że musi istnieć możliwość zbudowania nowej typologii sztuki: ani wedle podobieństw stylistycznych, ani techniczno-warsztatowych, ani też tema­tycznych, ale właśnie wedle rodzaju przesłania. Uogólniając najszerzej, mówić można o zasad­niczych trzech grupach przesłań. Taki suma­ryczny podział wynika z troski, by klasyfika­cja, dotycząc zjawisk sztuki najnowszej, nie utraciła też związku z jej formacjami history­cznymi, bo choć sztuka ulega wciąż przeobra­żeniom, jednak nie w kategoriach generalnych. Trzy typy przesłania, wyróżnione w sensie synchronicznym jako odrębne grupy, zaś w sensie diachronicznym jako wątki przewijające się w sztuce od jej początków po dziś, nie są tożsame ani z nurtami tematycznymi, ani z ro­dzajami obrazowania.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!