NIEZWYKŁA SIŁA

Świadczy to z jednej strony o niezwykłej sile nacisku na umysłowość ludzką systemów wzorcowych, a z drugiej strony — o lenistwie umysłu, skoro pozwala się on tak przesądzająco owładnąć mechanizmowi wzorców. I tu powiedzieć sobie trzeba, że wszyscy geniusze ludzkości, wszyscy wielcy twórcy każdej dzie­dziny — min. nauki i sztuki — to po prostu i tylko ci ludzie, którzy potrafili wyłamać się z istniejących systemów wzorcowych, by w swojej dziedzinie zakwestionować dotychczas obowiązujące modele i powołać do życia włas­ne. Przykładem są tu np. nowe systemy filo­zoficzne, odkrywcze dzieła sztuki lub literatu­ry czy wielkie odkrycia naukowe. Nie ozna­czają one jednak obalenia całego systemu. Jest to tylko sprawa niewielkiego retuszu czy wy­łomu, uznawanego zawsze początkowo za sza­leństwo i dzikość, które wkrótce dają się wszakże oswoić i wchłonąć jako nowy element w nadal obowiązującym systemie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)