MEDIUM

Podobnie u Opałki medium — to nie tylko określona technika malowania na płótnie i nie tylko forma i układ cyfr pisanych biało na szarym tle, ale też zamysł aestetycznego, surowego ograniczenia się tylko do szarości i bieli, a także idea posłużenia się cyfrowym kodem przekazu. Można zatem konkludować, że medium stano­wi to wszystko, co odpowiada na pytanie: jak?, gdy przesłanie jest odpowiedzią na pytanie: co? Rygorystyczne traktowanie wszakże tego po­działu byłoby nieuzasadnione, mimo że z teo­retycznego punktu widzenia nie budzi ono za­strzeżeń. Jednak sztuka jest materią nadto ży­wą, zmienną i zróżnicowaną, by poddawała się bez reszty jakimkolwiek zabiegom sztywnej klasyfikacji. Dlatego zastrzec się trzeba, że idea artystyczna częstokroć zawiera obok ele­mentów medialnych także odpowiedzi na py­tanie: co?

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!