LINIA PROSTA

Ze linia prosta jest jedynym środkiem, dzięki któremu można do­trzeć do pierwotnej czystości nowej archiitektoniki mas i stref plastycznych”.Gdy czyta się te sformułowania — nie widzi się rzeźb Boccioniego, ale właśnie ażurowe konstrukcje prze­strzenne Gabo i Pevsnera czy Rodczenki. Gdy zaś w innym miejscu tego manifestu futuryści ogłaszali rezygnację z podziału sztuki na dy­scypliny, a nadto oświadczali: „dla zagęszcze­nia emocji plastycznej można w jednym dziele zastosować dwadzieścia różnych materiałów Wymieniamy tylko niektóre: szkło, drewno, tek­turę, żelazo, cement, końskie włosie, skórę, tka­ninę, lustra, światło elektryczne itd., itd.”  — to jednak nie przychodzą na myśl collages kubistyczne z 1912—13 roku, ale wspomina się trójwymiarowe koncepcje Boccioniego, które miały realizować i wizualnie prezentować to, co teoretycznie zanotował manifest.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)