KOMPOZYCJE PRZESTRZENNE

Powstawały one zresztą już znacznie wcześ­niej. Pomijając wszakże takie przypadki od­osobnione, jak dekoracyjny pastel abstrakcyj­ny z 1893 roku Henry’ego van de Velde czy około 1900 roku powstałe podobne kompozycje przestrzenne z falistych form Hansa Schrnithalsa —już od roku 1905 w sposób zdecydo­wany i konsekwentny, a przede wszystkim powszechnie podejmują artyści poszukiwania w kierunku wyzwolenia sztuki z więzów przed- miotowości. Litewski kompozytor i malarz M. K. Ciurlionis rozpoczął w 1904/1905 roku pró­by przenoszenia kompozycji muzycznych w materiał wizualny. Jego malarstwo, niemal całkowicie bezprzedmiotowe, zawiera jednak jeszcze częstokroć elementy mimetyczne, bli­skie formom pejzażowym czy roślinnym. W pełni już wolne od tych wtrętów są natomiast prace Francisa Picabii.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)