KIERUJĄCA IDEA

Kierowała futurystami wszechobejmująca idea dania swoją działalnością świadectwa ich czasom, a jednocześnie w specyfice owych czasów odnalezienia właściwych jej mediów. Wola i dążenie futurystów sterowane były zachwy­tem dla ich epoki, dla wynalazczości człowie­czej, dla nowego, wspaniałego świata nowych, wspaniałych ludzi. Futuryzm inspirowany był ideą przeobrażeń mentalności ludzkiej w entu­zjastycznej wierze w zwycięstwo stechnicyzo­wanego człowieka dnia jutrzejszego nad wszy­stkim złem, był wiedziony nadzieją na szczę­śliwy świat wolnych, twórczych ludzi. Był to wszakże miraż, jak każda idea przemiany i uszczęśliwienia ludzkości. Niezależnie jednak od tego, na ile była ona złudna — starczyło czerpanego z niej entuzjazmu, wiary w nią i nadziei, by stworzyć koncepcje artystyczne o   niespotykanym rozmachu, jak żadne niemal profetyczne, zwiastujące drogi, którymi pój­dzie sztuka rozpoczętego stulecia.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)