ISTOTNE DLA DZIEJÓW

W rezul­tacie przekształceniu ulegały niekiedy cale sy­stemy modelowe. Były to jednak zawsze tylko przekształcenia częściowe. Szczególnie istotne dla dziejów ludzkości by­ły pierwsze wdrożone i przyjęte modele. Deter­minowały one bowiem w znacznym stopniu kierunek dalszych procesów przemian modeli, a jednocześnie — ich mnożenie. Im zaś stawa­ło się ich więcej, tym bardziej rozrastała się struktura systemu nabierając gęstości i zwar­tości i tym silniej oddziaływała standaryzująco i ograniczająco na osobowości ludzkie. Gdyby więc wstępne, archetypiczne modele narzuciły inne determinanty — w inną stronę potoczyć się mógł proces rozwoju modeli. Może nie w kierunku zagęszczania siatki systemu i niewo­lenia tym samym umysłu lub wyobraźni ludz­kiej, ale w kierunku otwierania, większej swobody, doskonalszych wzorców.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)