INTERESUJĄCY MOMENT

Momentem o tyle w futuryzmie interesują­cym, że świadczącym o całościowo potraktowa­nej ideologii ruchu — było stworzenie szcze­gólnej wizji społeczno-politycznej. Niezależnie od utopijności tej koncepcji i wszystkich wątpliwości, jakie może budzić, nasuwa ona re- j fleksję, że nieomal każda wielka i ważna dla losów sztuki, nowatorska myśl artystyczna wiązała się z próbami stworzenia nowego też j modelu życia ludzkości — doskonalszego dzię­ki przeobrażeniom ludzkiej mentalności. W swych politycznych hasłach futuryści reprezentowali stanowisko mało oryginalne. Była to | postawa o cechach nacjonalistycznych. Uzna- – wali oni umysłowy, a zwłaszcza artystyczny j prymat Włoch dzięki — zdaniem twórców ruchu — wyróżniającym Włochów spośród : wszystkich narodów talentom twórczym i zmysłowi oryginalności, pozwalającym na dokony­wanie syntezy, do której nie są zdolni artyści innych krajów, szczególnie zaś północnych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)