INNYMI SŁOWY

Innymi słowy — wedle Strzemińskiego — sztuka każdej epoki jest realistyczna. Realizm ten przybiera wszak­że wciąż inną formę w zależności od historycz­nego rozwoju społeczeństw. Z tym także zgo­dzić się należy, aczkolwiek niezupełnie wiado­mo, dlaczego owa stała kategoria-właściwość sztuki została przez Strzemińskiego nazwana realizmem. Można by ją nazwać np. związkiem sztuki z jej czasem albo jakkolwiek inaczej, choć nie jest to nadto istotne, jak każdy spór o  terminologię, gdy meritum sprawy i tak zo­stało jasno wyłożone.Trudno się wszakże zgodzić ze Strzemińskim w przypisywaniu nadto znaczącej roli świado­mości wzrokowej czy zawartości wzrokowej w kształtowaniu się kolejnych etapów zmian formie czy sztuce, choc autor Teorii widzenia podkreśla ich uzależnienie od stanu wiedzy naukowej, świadomości społecznej i politycznei oraz szeregu innych czynników.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)