INNA PROBLEMATYKA

Nie należy też zapominać, że każda epoka żyje inną problematyką, niekoniecznie podobną XIX-wiecznej. Gdy więc w owym XIX wieku główną sprawą dla realizmu stała się tematyka polityczno-społeczno-obyczajowa, to dla średniowiecza był nią Bóg, a w wieku XX być mo­że rewolucyjne odkrycia fizyki i stan ludzkie­go intelektu, obok przytłaczającego rozwoju środków masowego przekazu i reklamy, zagro­żenia naturalnego środowiska człowieka, niepo­kojącego rozrostu przemysłu i cywilizacji i kil­ku innych spraw, co też w sztuce znajduje róż­norodne, nader pod względem mediów zróżni­cowane odbicie. Byłby to więc swoisty realizm naszej epoki.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)