INNA ISTOTA SZTUKI

Obserwatorzy i badacze sztuki dzisiejszej za­dają pytania dotyczące coraz szerszego zasobu środków, którymi operuje artysta, pytania o za­wartość artystycznego przekazu, o coraz płyn- niejszą granicę między sztuką a innymi dzie­dzinami ludzkiej aktywności. W 1972, a potem w 1977 roku wielkie imprezy „Documenta” w Kassel, pretendujące do uchwycenia najistot­niejszych zjawisk z obszaru aktualnych poszu­kiwań nowatorskich — i spełniające to zadanie były poświęcone wydobyciu wielostronnych relacji między sztuką i tym, co nie nosiło dotąd miana sztuki.Twórcy grawitują bądź ku tendencji zerowej, rozpinając oczom widzów ekrany niczym nie niepokojone i obdarzając ich tym samym pełną swobodą wypełniania pustych płaszczyzn pro­jekcją własnych myśli, doznań i wyobrażeń, al­bo zasłaniając przed ich wzrokiem przestrzeń, w której każdy konstruować może detal lub uniwersum na miarę swojej wyobraźni; bądź sakralizują aktem wyboru przedmioty, zespoły przedmiotów, wyjęte fragmenty lub rozległe obszary rzeczywistości podnosząc je do rangi sztuki; bądź też działaniem swoim stają na po­graniczu nauk ścisłych i techniki.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)