IDEA WYRAŻANIA W SZTUCE

Tę to ideę wyrażenia w sztuce czynnika immaterialnego, i pojęć uniwersalnych, a więc wyzbytych indywidualizmu, przejął i rozwinął Malewicz. Niekiedy rozwinięcie to oznaczało dość dalekie odejście od futuryzmu. Czasem było to jednak całkiem bezpośrednie zaczer­pnięcie idei, jak na przykład, gdy rozważając „odczucie szybkości”, istniejące apriorycznie w człowieku i znajdujące swoją realizację w samolocie, autor Czarnego kwadratu na białym tle nawet posłużył się przykładem z problema­tyki najbliższej sercu futurystów, nie mówiąc już o przejęciu od włoskich poprzedników sa­mego pojęcia „odczucie”. „Nie chcemy odda­wać wrażenia czysto optycznego, lecz doznanie psychiczne i totalne […] — mówił Boccioni.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)