GEOMETRYCZNA CZYSTOŚĆ

Owo poznanie wyrażała sztuka tantryczna poprzez najbardziej abstrakcyjny sym­bolizm pionowych i poziomych linii, punktów i kół […]. Geometryczne formy opanowują ca­łą rozległość indyjskiego symbolizmu, zwłasz­cza w tantrycznych diagramach i formułach. W nich motywy dążą do absolutnej czystości geometrycznej”.Mówiąc o doskonalącej i po­głębiającej człowieka medytacji powiada tan- tryzm, że „medytować winien on nad pierwot­ną czystością pierwszej zasady przedmiotu. Powszechna akceptacja elementarnych, sym­bolicznych idiomów wydaje Się od dawna po­zostawać w zgodzie z negowaniem przez Indie pozornej rzeczywistości na rzecz wewnętrzne­go poszukiwania. Jego wieczny charakter, jako że zawiera on prawdy i wartości symboliczne, które daleko odbiegają od codzienności i rze­czy nieważnych, obala każdą normę i odnosi się do życia, które mimo przemijania czasu zachowało swoją pierwotną prostotę.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!