FUTURYSTYCZNA SYNTEZA

Futurystyczna synteza teatralna nie bę­dzie podporządkowana logice i nie zawrze w sobie  fotograficznego; będzie autonomiczna podobna samej sobie, chociaż swe kapryśne ele­menty zaczerpnie każdorazowo z rzeczywistoś­ci . Wreszcie manifest głosił, że „teatr futury­styczny powstaje z dwu wysoce żywotnych nurturystycznej […] . Z naszej szalonej pasji życia aktualnego, szybkiego, fragmentarycznego, eleganckiego, skomplikowa­nego, cynicznego […]. naszej na wskroś współ­czesnej, cerebralnej koncepcji sztuki”. Spek­takle futurystycznego teatru, istotnie — zgodnie z założeniami twórców — niezrównanie esencjonalne, wyzbyte względów estetycznych lo­gicznych i technicznych, miały formę „absolut­nie nową i trwały nie więcej niż kilka minut. Ula pełniejszego wyobrażenia prekursorskiego zjawiska, jakim był teatr futurystyczny, przy­toczyć wypada choćby jeden przykład.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)