ELEMENT RZECZYWISTOŚCI

Ów element rzeczywistości, zawsze zawarty czy to w obiek­cie, czy w działaniu, ma różne sposoby mani­festowania się i prezentuje także różne jej re­jony. Bywa zatem pojmowany najprościej jako jej bezpośrednie i wierne odbicie. W tej roli był on obiektem zainteresowania sztuki w dłu­gim okresie jej zdążania do doskonałości naśla­dowczej  od późnego gotyku do realizmu XIX-wiecznego, zwłaszcza wtedy, gdy chodziło o  stworzenie dokumentu wydarzeń, postaci lub miejsc. W sposób jeszcze wierniejszy, niż to się kiedykolwiek zdarzało, choć nie bezpośred­ni, odbija dziś rzeczywistość hijperrealizm; tak w swej malarskiej wersji, jak w formie atrap ludzi i przedmiotów. Odbicie rzeczywistości, choć ani wierne, ani bezpośrednie, występuje też wówczas, gdy Roy Lichtenstein powiększa do wielkości ściany wymyślone plakaty i sce­ny komiksowe z rastru albo kiedy łan Dibbets czy Miohael Snów fotograficznie dokumentują wybrane fragmenty z mniej lub bardziej poto­cznej rzeczywistości.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)