DOBITNE POTWIERDZENIE

Dobitnym potwier­dzeniem tego są znamienne jego słowa- Tylko treść godna uwagi myślącego człowieka” może uwolnić sztukę od zarzutu, jakoby była’ czczą zabawą . Jest to, nieco wyostrzone jedynie ale w intencji to samo, co wyrażał Courbet mó­wiąc. „myślą moją nie było […] osiągnięcie prozmiaczego celu sztuki dla sztuki”. Występu­jąc tak zdecydowanie o zawartość myślową w dziełach artystycznych stwierdza Czernyszew w takim samym stopniu szkodliwe iak estetyzm i oderwanie sztuki od życia jest na­śladowanie, kopiowanie zewnętrzności i na- skorkowości życia.W ślad za autorem O estetycznym stosunku sztuki do rzeczywistości głosili i rozpowszech­niali z niewielkimi już tylko zmianami, teore­tyczne zasady i hasła jego realistycznej kon­cepcji sztuki Iwan N. Kramsko, Władimir W. Stasow, a przede wszystkim bezpośredni następca Czernyszewskiego Nikołaj A. Dobrolubow.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)