CIĄŻĄCY PRZESĄD

Ciążył wciąż ten sam, formalistyczny przesąd teorety­ków, że każdy następny kierunek sztuki coraz dalej odchodzi od realizmu, nawet jeśli ten rea­lizm rozumieć jako względny i historyczny […]. Mierzyłem je nie stopniem świadomości wzrokowej, lecz mimo wszystko stopniem odejścia od realizmu towarowego. Dopiero sprawdzenie bazy wzrokowej, określenie składników świadomości wzrokowej — pozwo­liły mi na dokładną ich lokalizację”.Wedle dialektycznej metody myślenia Strze­mińskiego realizm nie jest zjawiskiem statycz­nym (przypomnijmy sformułowania Castagna- ry’ego dotyczące naturalizmu) i trzeba się z tym zgodzić, podobnie jak z pojmowaniem go jako stałej, podstawowej właściwości czy — posłu­gując się terminologią Kanta — kategorii sztu­ki. która to kategoria, uwarunkowana historycz­nie, decyduje o nieustannej zmienności tej o- statniej w sensie wizualnym.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)