CHARAKTER KUBIZMU

Jedna z podstawowych różnic między kubiz- mem a futuryzmem polegała na tym, że w kubizmie jedynym przesłaniem była analiza formy w jej imię rozsadzał on dotychczasowe syste­my wzorcowe symboli; futuryzm zaś próbo­wał rozsadzić przede wszystkim obowiązujące systemy wzorcowe myślenia i sposobu życia, a co za tym idzie — wszystkich działań twór­czych człowieka. To nie kubizm, ale właśnie futuryzm spełnił przewidywania Apollinaire’a, że stworzony zostanie nowy styl — „tak jak dziś  wyrasta z metalowych konstrukcji inży- i merów: wielkich magazynów, garaży, torów kolejowych, samolotów”. Kubizm miał cha­rakter spekulatywny, futuryzm narodził się z entuzjastycznego zachłyśnięcia się rewolucją i techniczną końca XIX i początków naszego stu­lecia, głównie zaś maszyną i ruchem, szybkoś­cią.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)