Kategoria: Życie w społeczeństwie

Ogłoszono wyrok w sprawie odpowiedzialności za wprowadzenie stanu wojennego w Polsce

Przed kilkoma dniami w Sądzie Okręgowym w Warszawie został ogłoszony wyrok w sprawie osób, które wprowadziły stan wojenny w Polsce

Społeczeństwo

Jednym z najczęściej używanych pojęć w socjologii jest społeczeństwo, które to w zależności od literatury jest różnorako rozumiane oraz tłumaczone.

Urbanistyka na terenach rekreacyjnych

Coraz więcej mieszkańców Polski poszukuje obszarów, gdzie mogą spędzić dzień pełen rekreacji. Nie chodzi tu o popularne galerie handlowe, ale

Rozwój polityki Polski po 1989 roku

Załamanie gospodarcze wschodniego bloku Europy nastąpiło w 1989 roku. Kryzys dotknął także nasze społeczeństwo, nastąpił gwałtowny spadek dochodów ludności spowodowany

Bez zasad w państwie rozwój nie miałby szans

W każdym państwie jest prawo, człowiek musi go przestrzegać, aby panował ład i porządek. Ciężko wyobrazić sobie funkcjonowanie jakiegokolwiek obszaru

Edukacja społeczeństwa zaczyna się już w przedszkolu

W żadnej społeczności nikt nie żyje sam dla siebie. Ludzie muszą przystosować się do życia w pewnej wspólnocie, czy im