Kategoria: Psychologia społeczna

Usługi detektywistyczne poznań

Zastanawiałeś/aś się kiedyś czy twoja druga połówka jest z tobą całkowicie szczerze? Rozmyślasz o tym, co tak na prawdę twój

Człowiek istota społeczna – środowisko społeczne jako obszar realizacji jednostki

Życie społeczne jest bardzo istotne i zarazem różnorodne dla rozwoju jednostki ludzkiej. Przy spojrzeniu teologicznym na człowieka jest ono rzekomo

Konieczność życia społecznego

Konieczność życia społecznego wynika z faktu, że jednostka ludzka sama dla siebie jest niewystarczalna. Już Arystoteles mówił, że człowiek jest

Ludzie są różni

Przy rozważaniach nad istotą człowieka należy pamiętać, iż ludzie są różni, dążą do różnych celów i kierują się różnymi motywami

Człowiek myślący

Człowiek, oprócz ciała, posiada także rozum, który uczestniczy w myśleniu powszechnym. U Pascala człowiek jest „myślącą trzciną”, czyli myślenie i

Polityka Arystotelesa

Arystoteles jako pierwszy zbudował naukę o społeczności, opierając się na kilku podstawowych założeniach. Jedno z najbardziej znanych, na którym m.

Socjologiczna koncepcja osobowości człowieka

Teza, że człowiek jest istotą społeczną, to podstawowe założenie ontologiczne, na którym opiera się nie tylko filozofia, ale także i

Myśl socjologiczna

Według tradycji myśli socjologicznej ludzie tworzą organizacje społeczne na drodze takiej czy innej kontrowersji. Tym co jest dla teorii nowoczesnej

Aby się rozwijać, trzeba żyć społecznie

Jednostka ludzka nie jest w stanie osiągnąć swych celów, jeśli nie rozwija się i nie doskonali swojej osobowości. Aby więc

Procesy atrybucji w spostrzeganiu społecznym – spostrzeganie ludzi i spostrzeganie przyczyn

Spostrzeganie społeczne najogólniej można określić jako badanie przyczyn powstawania wyobrażenia i wnioskowania o innych ludziach. Najczęściej z obserwacji zachowań ludzi

Cele czynności poznawczych obserwatora

Człowiek działa w zmiennym otoczeniu, w którym nieustannie pojawiają się coraz to nowe fakty i zdarzenia. To do czego człowiek

Rozróżnienie między przyczynowością fizyczną a osobową

Obserwator dokonuje ważnego rozróżnienia między przyczynowością fizyczną a osobową. Następuje tutaj tak zwane działanie o charakterze interpersonalnym, bowiem osoba traktowana jest

Reguły wnioskowania z danych zewnętrznych

śród przyczyn środowiskowych rozpatrywanych przez obserwatora w trakcie wyjaśniania zachowania Heider wyróżnia: trudność zadania i czynnik szczęścia wraz ze sprzyjającymi

Wnioskowanie z jednych przyczyn o drugich

Szczególne znaczenie Heider przypisuje procesom wnioskowania pośredniego z obecności lub nieobecności pewnej przyczyny o działaniu innych przyczyn. Twierdzi on, że im