Kategoria: Media i sztuka

Samotnym pomoże biuro matrymonialne dla samotnych

Kiedy dopada cię samotność, nie martw się. Są takie miejsca, które mogą ci pomóc, a dodatkowo skupiają osoby właśnie takie,

Koszt ubezpieczenia na życie

W polskich mediach możemy coraz częściej zobaczyć reklamy towarzystw ubezpieczeniowych, które oferują między innymi ubezpieczenie na życie. Koszt ubezpieczenia na

KILKA UWAG O MEDIACH

Pojęcie „sztuka określane jest skrótowo w Encyklopedii powszechnej PWN z 1976 r. pod hasłem „Sztuki plastyczne” jako „dziedzina twórczości artystycznej,

WARTOŚCI ESTETYCZNE

Piękno bowiem czy też wartości estetyczne już od dawna przestały być wyróżnikiem sztuki, a jej wytwory nie zawsze są dziełami

ZDEFINIOWANIE POJĘCIA

Gdyby jednak ktoś zażądał ode mnie zdefiniowania pojęcia „sztuka” dlatego choćby, że jego desygnat sta­nowi przedmiot moich rozważań, to dla

SPOPULARYZOWANE W POLSCE

Spopularyzowane w Polsce szeroko, zwłaszcza od 1975 r., kiedy opublikowany zo­stał w Warszawie Wybór pism Marshalla Mc Luhana, pojęcie to

MEDIUM

Podobnie u Opałki medium — to nie tylko określona technika malowania na płótnie i nie tylko forma i układ cyfr

W OBSZARZE SZTUKI

Zwłaszcza w tym obszarze sztuki, który zajmuje się analizą jej właściwości kre­acyjnych albo autorefleksją (metasztuka). Dla­tego też granica między medium

NOWA TYPOLOGIA

Znaczy natomiast, że musi istnieć możliwość zbudowania nowej typologii sztuki: ani wedle podobieństw stylistycznych, ani techniczno-warsztatowych, ani też tema­tycznych, ale

SZUKANIE ŹRÓDEŁ

Gdyby szukać ich źródeł byłaby to w największej mierze postawa artysty i wynikające z niej zainteresowania i upodobania, które predysponują go

ZBLIŻENIE WARTOŚCI

Dzięki bowiem zbliżeniu zawartości myślowo-emocjonalnej przesłania znajdą się one w tej samej grupie czy wątku historycz­nym rodzaju przesłania. Trzy jego podstawowe

ARTYSTYCZNE WYPOWIEDZI

W tym miejscu wypada się zastrzec, że do­konywane tu uogólnienia i wszelkie podziały mają charakter porządkujący, a nie określający nieprzekraczalne

OKREŚLONY RODZAJ PRZESŁANIA

Rodzaj przesłania określony jako zaangażo­wanie w to, co przemija, w przeszłości obejmo­wał tę całą aktywność twórczą artystów, która nastawiona była

MALARSTWO PORTRETOWE

W tej kategorii mieści się zatem malarstwo portretowe przeszłości, któ­rego dalszym ciągiem we współczesności są m.in. usiłowania fotograficznej samoidentyfikacji i