BRAK MODELU

Brak modelu stał się równoznaczny z wielo­ścią modeli indywidualnych. W sumie oznacza to powołanie przez sztukę do życia modelu zmienności. W rejony sztuki wciągnięto — w nowy spo­sób postawione, a niekiedy do jej rangi pod­niesione — fascynujące i najistotniejsze pro­blemy: ontologiozne, eschatologiczne, etyczne, świata awizualnego, matematyczne, optyczne i inne. Dlatego sztuka jest dziś w swoich po­szukiwaniach bardziej różnorodna i skompliko­wana niż kiedykolwiek. A nadto stawia ona przed odbiorcami zadanie podjęcia wysiłku in­telektualnego, trudu bezprzykładnego rozbu­dzenia wyobraźni. Nie da się jej odbierać na zasadzie biernego oglądania ani w kategoriach estetycznych.Otwierane przez artystów oczom widzów puste ekrany lub przestrzenie mają ich skła­niać do kontemplacji i rozważań nad samymi sobą, nad sensem i celem własnej egzystencji, nad miejscem człowieka w nieskończoności przestrzeni i czasu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)