BRAK JEDNOZNACZNEJ ODPOWIEDZI

Nie sposób odpowiedzieć dziś jednoznacznie na pytanie, dlaczego rozpowszechnił się na te­renie Europy i zwyciężył ten rodzaj przekazu, który dążył do możliwie wiernego odtwarzania obiektów natury. Tłumaczenie tego zjawiska praktyczną i poznawczą potrzebą człowieka: zdobycia pożądanego obiektu poprzez jego badawczą obserwację i wierne odtworzenie — nie wydaje się przekonywające. Analogiczne bowiem cele i potrzeby znamionowały także ludzi w innych rejonach świata. Że ów rodzaj przekazu nie musiał przybrać takiego kształtu, świadczy model sztuki, który przyjął się i roz­winął np. u Indian, gdzie piękne, abstrakcyjne z pozoru kompozycje — dla niewtajemniczo­nych o roli tylko ornamentalnej — czytane są przez odbiorców, dla których zostały przezna­czone, jako bogate w wydarzenia opowieści — powszechnie zrozumiała plastykoliteratura.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)