BEZPOŚREDNIE FORMY

Istnieją wszakże i bezpośrednie formy kon­tynuacji futurystycznych projektów i marzeń. „Gest dla nas — pisali futuryści w manifeście z kwietnia 1910 r. — to nie jest już unieru­chomiony moment powszechnego dynamizmu, lecz odczucie dynamiczne uwiecznione jako ta­kie”. Kiedy zaś futuryści mówili o przeka­zywaniu w malarstwie „stanów duszy”, rozu­mieli także pod tym pojęciem daleko idące uogólnienie wrażeń i przeżyć jednostkowych. Myśleli o odejściu od obrazu zawartego w ak­cie postrzegania przedmiotu w kierunku od­czucia, jakie ów obiekt wywołuje. Ono z kolei, związane_ z „praodczuciem”, jakie istnieje w nas apriorycznie, tworzy owo pojęcie-po- wiszechnik, którego przekazywanie było celem twórczości futurystów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)