ARTYSTYCZNE WYPOWIEDZI

W tym miejscu wypada się zastrzec, że do­konywane tu uogólnienia i wszelkie podziały mają charakter porządkujący, a nie określający nieprzekraczalne granice. Względność wszy­stkiego, a także — czy może zwłaszcza — sztu­ki pozwala tylko zbliżyć się do prawdy, nigdy ją osiągnąć. Nie tylko więc pierwotność przesłania wobec znalezienia dla niego medium pozostaje prawdą jedynie statystyczną. Także podział sztuki na poszczególne rodzaje przesła­nia nie może być traktowany jako kategorycz­ny. Niekiedy bowiem refleksji filozoficznej w dziele sztuki towarzyszy rozważanie sztuki ja­ko sztuki, a poza myślą czy interwencją w przemijające daje się w tym samym obiekcie sztuki lub działaniu odkryć ontologiczna re­fleksja. Pogranicza bywają dość rozległe. W każdej wypowiedzi artystycznej istnieje wszakże możliwość doszukania się przewagi jednego z rodzajów przesłania, co pozwala na zakwalifikowanie jej do którejś z wyróżnio­nych jego trzech kategorii.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!