ANALOGICZNE UZNANIE

Toteż futu­ryzm, choć analogicznie do impresjonizmu uznawał za główny cel malarstwa oddanie ru­chu, ukazywał go próbując w obraz wprowa­dzić w sposób bezpośredni czwarty wymiar – czas.Zadanie, jakie stawiali sobie futuryści, było trudniejsze, ambitniejsze i odważniejsze niż skrupulatnie analityczna praca kubistów. Toteż doprowadziło ich do radykalniejszych i bardziej odkrywczych rezultatów. Przezwyciężali tyra­nię przedmiotowości, gdy okazywało się to im potrzebne — wprowadzili do malarstwa ów czwarty wymiar nie na zasadzie czasu, potrzeb­nego do obejścia malowanego obiektu dookoła, ale na zasadzie umieszczania widza wewnątrz jakby sceny, której ruch dokonuje się wokół niego, wreszcie zdołali zrealizować swoje dą­żenie do oddania w sztuce najgłębszej istoty swojego czasu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)