AKCEPTOWANY NATURALIZM

Naturalizm, który akceptuje wszystkie ro­dzaje rzeczywistości widzialnego świata i je­dnocześnie wszystkie sposoby rozumienia rze­czywistości, jest całkowitym przeciwieństwem szkoły. Daleki od wytyczania granic, znosi przegrody. Nie gwałci temperamentu malarzy, lecz go wyzwala. Nie wiąże osobowości mala­rza, lecz dodaje mu skrzydeł. Powiada do ar­tysty: Bądź wolny!” W tym zestawieniu podstawowa różnica mię­dzy pierwszym programem realizmu — Courbetowskim, a rezultatem jego ewolucji — na­turalizmem Zoli i Castagnary’ego, polega na tym, że koncepcja Courbeta zawierała bardziej sprecyzowane założenia co do treści zamierzo­nego przekazu, przy czym moment społeczno- -obyczajowy wysuwa się u niego na plan pierwszy. Program naturalistyczny natomiast rozszerzał tak wyznaczone granice, otwierając artystom nie limitowane pole działań, zarówno gdy chodzi o zawartość przekazu, jak i o użyte środki wypowiedzi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)